Која е државата со најголема мрежа на брзи пруги?

Не помалку од 37.900 километри ја минуваат целата земја, поврзувајќи ги сите нејзини најголеми градови. Целиот процес е завршен од 2008 година. Половина од вкупниот број е завршен само во […]

Првата железничка пруга во Македонија

Првата железничка пруга со која бил воведен железничкиот сообраќај во Македонија била пуштена на 9 август 1873 година.Со ставање во функција на линијата Солун – Скопје. Истата во 1874 година […]