БОМБА од Грција за македонскиот јазик. Бугарите на апарати!

БОМБА од Грција за македонскиот јазик. Бугарите на апарати! Историските извори говорат за одлука на македонската Организација за прогласување на македонски јазик и македонска граматика пред 1905 година. Тоа ги […]