И Максим Димитриевски им се обрати на довчерашните другари од партијата кои гласаа „ЗА“ франуцкиот предлог

Изјави

Градоначалникот Максим Димитриевски со порака до владата, пратениците и народот:

Свеста и чувството дека сум Македонец треба да стојат повисоко од сè друго на светов Крсте Петков Мисирков

НЕ ОЧАЈУВАЈ МАКЕДОНСКИ НАРОДЕ, БОРБАТА ПРОДОЛЖУВА ДО КОНЕЧНА ПОБЕДА,
ТОА ШТО Е НАШЕ НЕ ГО ДАВАМЕ НА НИКОЈ!

Порака до сите што го подржаа „францускиот предлог” (Влада и пратеници):

Како ќе ги погледнете своите во очи, срам да ви е, народот во песни ќе
ве опева како уништувачи на сопствениот род.