СРАМНО искористување на ЛАМБЕ од партијата ЛЕВИЦА

Политика

После виктимизацијата во јавноста на музичката ѕвезда Ламбе Алабаковски за неговата пожар интервенција врз некултуриниот центар Ванчо Михајлов во Битола, како мува на лајно се залепи партијата Левица, која го искористи момчето за своја партиска промоција.

Работата забега до тој степен, да болшевичкото ѓубриво Левица си дозволи да направи сопствен пропаганден материјал со слика на момчето, без негова согласнот и знаење.

Тоа е основ за тужба и оштетно побарување од страна на Ламбе кон бандитското здружение Левица.

До кога ова пајтон банда на СДСМ ќе биде толерирана во земјава и ќе ги злоупотребува сите македонски настани и борба за државност за своја партиска агенда? Јасно е дека се под длабока сенка и заштита од владејачката врхушка на Зоран Заев.

Злоупотребата на Ламбе во партиска промоција на тоа бандитско здружение е само аргумент плус кон фактот дека станува збор за обична популистичка банда, која освен за свој интерес нема грам одговорност кон националните интереси на Македонија и Македонците.