Конечно фудбал со македонски коментатори

Македонија, Спорт
Спортските фанови конечно ќе можат да гледаат фудбал со македонски коментатори. Владата синоќа ги задолжи АЕК да овозможи спортските канали да се емитуваат на македонски и албански јазик.

„Владата ја разгледа и усвои информацијата за овозможување содржина и емитување на македонски/албански јазик на Спорт Клуб и Арена Спорт кои емитуваат програма во нашата држава.  Ѝ препорача на Агенцијата за електронски комуникации, како надлежно тело, да формира работна група со релевантни институции и да пристапи кон изнаоѓање начин за спроведување на заклучокот за регулирање на јазичното покривање со официјален јазик на барем на спортските канали кои се реемитуваат на територијата на Северна Македонија преку јавни комуникациски мрежи и да ја извести Владата во рок од 3 месеци за оваа можност.“