Живот во Швајцарија

Забава

На социјалните мрежи се појави снимка од домашни животни, кои се движат по улици. Швајцарците жестоко реагираат на тоа. Информираат дека веќе не се живее од крави и говеда.

Имаат многу пари и тоа е во ред. Но поради вакви инцеденти планираат да се отселат од државата. Не сакаат да бидат сељачишта. Повикуваат сите од Македонија да се преселиме во Швајцарија, ако не ни сметаат говеда. Говеда со говеда можат заедно!

*хумор на своја сметка не е опасен по живот.