ВAЖНO: Бyгapитe плaчaт за мaкедонcкиoт jaзик

Како поминува времето, се почесто на сите портали од земјава и светот се објавува трудот на авторката Лени Селингер, споделен на угледниот сајт посетуван од милиони корисници годишно, The Culture […]