ЗОРАН ВРАНИШКОВСКИ станува заменик Архиепископ на МПЦ – ОА

Поранешниот расчинет владика Зоран Вранишковски, денес таканаречен архиепископ на непостоечката православната охридска архиепископија (ПОА) ќе се враќа во МПЦ – ОА, согласно спогодбата со СПЦ за признавање на нашата автокефалност. […]