СТРАШНО: Податоци за населението од евиденцијата на МПЦ ОА

Според извори од евиденцијата на МПЦ ОА, демографската состојба со населението во земјава станува алармантна. Станува збор за целата територија на државата, но највеќе во малите градови. Според информациите, процентот […]