ПОЕНТА НА ДЕНОТ со македонските јуди

ПОЕНТА НА ДЕНОТ

ПОЕНТА НА ДЕНОТ

Исто како што на Јуда му беше слаба верата во Него, така на слабаците македончиња им е слаба верата во Македонија.

Исто како што Јуда бараше туѓи спонзори – фарисеите, да им помогнат во делото со Христос, така и македончињата бараат туѓи газди да им помогнеле во делото со македонштината.

Само слабаци Македонци, исплашени македончиња, имаат потреба од надворешни спонзори.

Правите Македонци имаат полна верба во себе и во Македонија и работат на Делото и Каузата!

Избугарените македончиња викаат, ние не можеме без Бугарија, исплашени пилиња од Србија!

Посрбените македончиња викаат, ние не можеме без Србија, исплашени пилиња од Албанија!

Нема разлика помеѓу тие две категории! Исти се! Слабаци!

Дали е избугарен или посрбен, тој е јуда на својот род и пород!

Како што Јуда е симбол на срамот пред човештвото, така овие измеќари на туѓи бели дворови треба да бидат симбол на срамот пред македонскиот народ!

Само обединети Македонци, со концепт за иднината, се спас за Македонија!

пишува, ПОЕНТИРАЧОТ!